กองคลังและพัสดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กองคลังและพัสดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น 3,5
ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-727-3417, 3418
Fax: 02-375-8890
Email:fin1@nida.ac.th
 
University map

 

ติดต่อสอบถาม

กองคลังและพัสดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

กองคลังและพัสดุ 118 อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์
ชั้น 3,5 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-727-3417, 3418
Fax: 02-375-8890
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.