แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางออกตรวจของแพทย์อายุรกรรม"นายแพทย์วุธิชัย ไสยสมบัติ" ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางออกตรวจของแพทย์อายุรกรรม "นายแพทย์วุธิชัย ไสยสมบัติ" ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป)

โดยจะออกตรวจ : วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.00 - 15.00 น.

สามารถไปขอรับบริการได้ที่ ที่ห้องพยาบาล ใต้อาคารชุบ กาญจนประกร โทร. 027273441